วงการฮัจญ์เดือด! บอยขอต ไม่ร่วมประชุม

วงการฮัจญ์เดือด! บอยขอต ไม่ร่วมประชุม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ โรงแรมโฆษิต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สมาคมผู้ประกอบการกิจการฮัจญ์ภาคใต้และภาคกลาง นำโดย นายอิบรอเหม อาดำ นายกสมาคมผู้ประกอบการกิจการฮัจญ์ภาคใต้ ร่วมกันออกแถลงการณ์เรียกร้องให้มีการยกเลิกมติคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554

โดยมีประเด็นสำคัญ คือ เรื่องของการเก็บเงินค้ำประกันการเดินทาง คนละ 5 หมื่นบาท จากผู้แสวงบุญ เพราะเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้แสวงบุญทั้งประเทศ รวมทั้ง ในเรื่องของการห้ามสายการบินอื่นและผู้ประกอบการกิจการฮัจย์จัดเที่ยวบินขนส่งแบบเหมาลำ เพราะขัดกับใบอนุญาตจัดการบริการขนส่งในกิจการฮัจญ์ ที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์ อนุญาตไว้แก่ผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ และให้ย้าย นายอนุชา หะระหนี หัวหน้าฝ่ายกิจการศาสนาอิสลาม กองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา ออกจากตำแหน่ง เพราะเป็นผู้เสนอแนะข้อมูลให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์ และสร้างปัญหาให้กับวงการฮัจญ์ มาตลอด
โดยไม่ให้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับกิจการฮัจญ์ อีกต่อไป