เซรามิก ลำปาง เฮ รัฐพยุงราคา LPG ต่อ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธนโชติ วนาวัฒน์ นายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการโรงงานเซรามิก กว่า 300 แห่ง ในจังหวัดลำปาง และกลุ่มแรงงานในกระบวนการผลิตเซรามิก อีกกว่า 40,000 คน เกิดความดีใจอย่างมาก หลังจากทางรัฐบาล จะพยุงราคาก๊าซ LPG ในภาคอุตสาหกรรม ออกไปก่อน โดยที่จะไม่มีการประกาศขึ้นราคา ซึ่งจะทำให้โรงงานเซรามิกในจังหวัดลำปาง ที่จำเป็นในการใช้ก๊าซ LPG ได้ซื้อก๊าซในราคาเดิม เฉลี่ย 17 - 18 บาทต่อกิโลกรัม หลังจากที่ผ่านมา รัฐบาล ได้ประกาศนโยบายประชาวิวัฒน์ ที่จะมีการ
ลอยตัวก๊าซ LPG ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น จะส่งผลทำให้ โรงงานเซรามิก ต้องทยอยปิดตัวลงอย่างแน่นอน เนื่องจาก แบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นไม่ไหว

ทั้งนี้ เห็นว่า นับเป็นความโชคดี ที่แต่ละโรงงานจะได้ทยอยปรับตัว เพื่อเตรียมรับมือ หากจะมีการประกาศขึ้นราคาอีกครั้งในอนาคต เพราะในจังหวัดลำปาง ก๊าซ LPG ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการกระบวนการผลิตเซรามิกอย่างมาก ซึ่งในแต่ละเดือนจะใช้มากถึง 3,000 ตัน