นาโตพร้อมปฏิบัติการทหารในลิเบียหากUNขอ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอันเดอร์ โฟค ราสมูสเซน เลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือ นาโต (North Atlanic Treaty Organization
: NATO) กล่าวแถลงข่าวภายหลังการประชุมฉุกเฉินในวันศุกร์(25)ตามเวลาท้งอถิ่น กับชาติสมาชิก ทั้ง 28 ประเทศ ที่สำนักงานใหญ่
ในกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม เกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรงในลิเบีย ซึ่งมีผลต่อความปลอดภัยของประชาชนจำนวนมาก
รวมทั้งประชาชนจากประเทศสมาชิกนาโต โดยนายราสมูสเซน กล่าวว่า นาโตจะยังคงติดตามสถานการณ์ในประเทศลิเบียอย่างใกล้ชิด
และจะทำการประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อมทั้งการให้คำปรึกษา และ เตรียมการสำหรับ
เหตุการณ์ไม่แน่นอน ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และยิ่งสถานการณ์ในลิเบียที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายมากเท่าใด จะทำให้คำประกาศ
ของนาโตชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ นายราสมูสเซน ยังกล่าวว่าเน้นว่า กองกำลังนาโต้ในขณะนี้ อาจจะปรับเปลี่ยนไปเพื่อเพิ่มความเร็ว
ในการอพยพของชาวตะวันตกจากประเทศลิเบีย

ขณะที่การหารือกับรัฐมนตรีกลาโหมของสหภาพยุโรปก่อนหนานี้ ที่มีการเสนอให้นาโนส่งเรือลาดตะเวนและเครื่องบินเรดาร์เข้าไปสังเกตุ
สถานการณ์ในพื้นที่ชายฝั่งของลิเบียนั้น เลขาธิการนาโต กล่าวชี้แจงว่า สนธิสัญญาการก่อตั้งองค์การนาโต้ระบุให้ดำเนินการภายใต้
ขอบเขตกฎบัตรสหประชาชาติ ดังนั้นชาติสมาชิกจะไม่เต็มใจในการกระทำภารกิจใดๆ ที่ไม่เป็นไม่ตามอาณัติของสหประชาชาติ
อย่างไรก็ดี ทางนาโตก็ยังคงเฝ้าติดตามผลการหารือของคณะมนตีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่จัดขึ้นวันเดียวกัน ในมหานครนิวยอร์ก
ถึงเหตุความรุนแรงในประเทศลิเบีย ซึ่งอาจรวมไปถึง ซึ่งอาจรวมถึงการลงโทษ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยับยั้งความรุนแรงในการปราบปราม
การชุมนุมต่อต้านรัฐบาล ของ พ.อ.มูฮัมมาร์ กัดดาฟี ผู้นำลิเบีย