สุรินทร์เริ่มแล้งทำอาหารช้างไม่เพียงพอ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พื้นที่ประสบภัยแล้งนอกเขตชลประทาน พบว่า น้ำเริ่มแล้งแห้งขอด โดยเฉพาะพื้นที่เป็นแหล่งน้ำที่ลำน้ำมูล และลำน้ำชี ไหลมาบรรจบกัน พบว่า ปีนี้ปริมาณน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่ อ.ท่าตูม อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ และ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ต่างเร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่นาปรังของตนเอง เป็นจำนวนมาก เป็นเหตุให้ระดับน้ำลดลง ทั้งนี้พื้นที่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ มีการปลูกข้าวนาปรังมากที่สุดถึง 128,445 ไร่ ส่งผลกระทบให้พื้นที่ให้อาหารช้างที่มีน้ำมาหล่อเลี้ยงในเขตไม่เพียงพอต่อความต้องการ