การค้าภายในชม.จ่อขายน้ำมันปาล์มลอต3

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับโควตา น้ำมันปาล์มราคาถูก ฟ้าสีฟ้าลอตที่ 3 ซึ่งเป็นลอตสุดท้ายมาจำหน่ายแก่ประชาชน ที่ศาลากลางจังหวัดและที่ว่าการอำเภอต่างๆ อีก
1,000 ลัง โดยจะเริ่มจำหน่ายให้ประชาชนที่ศาลากลางจังหวัดในวันอังคารหน้า ส่วนน้ำมันปาล์มฝาสีชมพูที่จะมีการผลิตอีกรอบนั้น จะเป็นการจำหน่ายในตลาดปกติ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่ได้รับโควตา อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่
ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายต่างๆ ยังพบการลักลอบจำหน่ายน้ำมันปาล์มฝาสีฟ้าเกิน ราคา โดยขายราคาขวดละ 60 - 70 บาท ซึ่งได้ดำเนินคดีและเปรียบเทียบปรับไปแล้วกว่า 20 ราย โดยเฉพาะ ผู้ค้ารายย่อยตามตลาดสด
ในอำเภอรอบนอก

ขณะเดียวกันวันนี้ ที่ศาลากลางจังหวัด มีการจำหน่ายไข่ไก่คละเบอร์แบบชั่งกิโล เป็นสัปดาห์ที่ 2 ซึ่งจะจำหน่ายทุกวันศุกร์ ไปจนถึงเดือนเมษายนนี้ ในราคากิโลกรัมละ 48 บาท โดยสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้สมาคม
ผู้เลี้ยงไข่ไก่จังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน นำมาจำหน่าย 300 แผง ก็ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนหนึ่ง