ผบ.ตร.เปิดอบรมพัฒนา 191 บริการปชช.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธาน เปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องทิศทางการพัฒนาศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน นำไปใช้ในการพัฒนาศูนย์รับแจ้งเหตุดังกล่าว เพื่อให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันมีศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 อยู่ 30 จังหวัด ทั่วประเทศ และจะต้องทำการ
พัฒนาให้ครอบคลุมครบทุกจังหวัด ซึ่งที่ผ่านมา พบปัญหาการแจ้งเหตุปลอมกว่า 50 % ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องแก้ไข โดยต้องหาข้อบังคับของบทลงโทษของผู้กระทำผิด

ขณะที่ พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้ เพื่อหาข้อบกพร่อง ข้อขัดข้องในการทำงาน เพื่อนำไปปรับปรุงใช้ในอีก 46 จังหวัด ที่เหลือ โดยจะมีการประสานงานร่วมกับภาคเอกชนอื่นๆ
เพราะที่ผ่านมา ประชาชนที่เดือดร้อนได้รับความช่วยเหลือล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่รับโทรศัพท์มีจำนวนไม่เพียงพอ ซึ่งศูนย์รับแจ้งเหตุแบบใหม่ จะจัดการเสียงและข้อมูลที่รับแจ้งเหตุในรูปแบบดิจิตอล ส่งผ่านไปยังสถานีตำรวจท้องที่
เกิดเหตุโดยตรง ทำให้ลดข้อผิดพลาดที่มีสาเหตุมาจากบุคคลและอุปกรณ์ในการจดบันทึกเหตุ