วันสหกรณ์แห่งชาติ 25-26 กุมภาพันธ์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรสูงสุดของขบวนการสหกรณ์ไทยกำหนดจัดงาน " วันสหกรณ์แห่งประชาติประจำปี 2554 " โดย มี ฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีระ วงศ์สมุทร เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบโล่สหกรณ์ดีเด่นระดับภาคและนักสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.30 น. และจัดให้มี เสวนาทางวิชาการ เรื่อง " 100 ปีสหกรณ์ไทย ก้าวใหม่แห่งการพัฒนา" ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.

ทั้งนี้ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง และพระโอรสองค์สุดท้อง ในพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ(น.ม.ส.)พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยเดินทางมาร่วมวางพานพุ่มเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ