ลำปางแจกโฉนดช่วยเหลือชาวบ้านที่ยากจน

ลำปางแจกโฉนดช่วยเหลือชาวบ้านที่ยากจน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ศาลาเอนกประสงค์ ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง นายอธิคม สุพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง มอบโฉนดที่ดินให้กับประชาชนในตำบลบ้านเอื้อม ทั้งนี้ จากการ ออกสำรวจที่ดินในเบื้องต้น ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 มีการสำรวจรังวัดทำแผนที่ และสอบสวนสิทธิ์ เพื่อเตรียมออกโฉนดที่ดินไปแล้วจำนวน 1,572 แปลง เนื้อที่ 2,138 ไร่ ส่วนในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านเอื้อม ได้ทำการออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชนไปแล้ว จำนวน 574 แปลง เนื้อที่
1,012 ไร่

อย่างไรก็ตาม การแจกโฉนดครั้งนี้ เพื่อให้ชาวบ้านที่มีฐานะยากจน จะได้ใช้เป็นเอกสารสิทธิ์ครอบครองตามกฎหมาย และจะได้นำไปเป็นหลักประกัน สร้างเงินสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ให้กับประชาชนต่อไป