สุรินทร์จัดค่ายบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเสริม ชัยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้มีการปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 3 และกำหนดให้ปฏิบัติอย่างเร่งรัดใน
3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึง เดือนมีนาคม 54 โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการในห้วง 3 เดือน ให้บังเกิดเป็นรูปธรรม จากผลการดำเนินงานดังกล่าว พบว่า มีผู้เสพยาเสพติดจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการบำบัดรักษา รัฐบาลจึงกำหนดให้มีสัปดาห์ขับเคลื่อนการบำบัดรักษา พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 20 - 27 ก.พ. 54 โดยในวันที่ 20 ก.พ. 54 เป็นวันปฏิบัติการนำผู้เสพที่ถูกจับกุม จากการปฏิบัติการเร่งรัดและเฝ้ารักษา

ดังนั้น ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดสุรินทร์ จึงร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ กำหนดจัดค่าย บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด ระหว่างวันที่ 24 ก.พ. - 4 มี.ค. 54 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุรินทร์ ที่ 1 โดยมียอดผู้เข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูยาเสพติด เป็นชายจำนวน 70 ราย