ร.พ.พิจิตร เปิดตลาดขายผักปลอดสารพิษ

ร.พ.พิจิตร เปิดตลาดขายผักปลอดสารพิษ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประจักษ์ วัฒนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้ร่วมกับ นายประจวบ มงคลศิริ ผอ.ร.พ.พิจิตร จัดเปิดงานตลาดนัดสีเขียวในโรงพยาบาลพิจิตร เพื่อให้เป็นพื้นที่จำหน่ายอาหารปลอดภัย ที่สืบเนื่องมาจากการเฝ้าระวังทางด้านผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร และผู้บริโภคชาวพิจิตร พบว่า 33% ของผู้ป่วยที่เข้าเจาะเลือดตรวจร่างกาย ป่วยด้วยโรคพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในพืชอาหาร แล้วกินเข้าไปสู่ร่างกาย ดังนั้น จึงได้มีการบูรณาการ สมาชิก อสม. ที่เป็นเกษตรกร ปลูกพืชผักและทำนาข้าว ให้หันมารณรงค์ทำการเกษตร ด้วยกระบวนการเกษตรปลอดสารพิษ และให้โรงพยาบาลพิจิตร เปิดเป็น
ตลาดศูนย์กลางจำหน่ายอาหารพืชผักปลอดภัย และการกินสมุนไพรเป็นยา เพื่อให้เกิดการสร้างสุขภาพที่แข็งแรง ซึ่งปรากฏว่าพืชผักที่นำมาขายใน ร.พ.พิจิตร มีการตรวจสอบอย่างละเอียดว่า ปลอดสารพิษ จริง จึงได้รับความนิยมจากผู้ซื้อที่เป็นทั้ง แพทย์-พยาบาล และผู้มาใช้บริการใน ร.พ.พิจิตร ที่มีหมุนเวียนถึงวันละ 2 พันคน จนพัฒนากลายเป็นตลาดอาหารปลอดสารพิษ ภายใน ร.พ.พิจิตร ดังกล่าว