'พล.ต.อ.อัศวิน' รณรงค์ สวมหมวกกันน็อก

'พล.ต.อ.อัศวิน' รณรงค์ สวมหมวกกันน็อก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ที่ปรึกษา สบ10 ในฐานะรักษาการ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 % ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ประกาศให้ปี 2554 - 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางท้องถนน ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ร่วมกับสหประชาชาติ โดยประเทศไทยมีเป้าหมาย ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ครึ่งหนึ่ง ในปี 2563 หรือ มีอัตราการเสียชีวิตไม่เกิน 10 คนต่อประชากร 100,000 คน

อย่างไรก็ตาม ในงานนี้มีภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจรรม และมอบหมวกนิรภัยให้กับตัวแทนของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในแต่ละจังหวัด พื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 พร้อมกับมีการปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์ อีกกว่า 300 คัน เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวด้วย