ทหารสกลฯบรรทุกน้ำแจกปชช.หลังแล้งจัด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พ.อ.ชัยวัฒน์ ปานคำ หัวหน้าวิทยุกระจายเสียง 909 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ.สกลนคร กล่าวถึงความช่วยเหลือประชาชนในช่วงหน้าแล้งว่า ได้เตรียมรถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน ขนาดความจุ 6,000 ลิตร รวมถึง ขอรับการสนับสนุน หน่วยข้างเคียงและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สกลนคร นำรถบรรทุกน้ำประปาสะอาด ออกแจกจ่าย
ประชาชนตามหมู่บ้านรอบนอกที่ขาดแคลนทุกวัน ตามที่มีการร้องขอ รวมถึง การนำน้ำสะอาดไปใส่ไว้ในแหล่งน้ำส่วนรวม เช่น ที่วัด โรงเรียน แทงค์น้ำประจำหมู่บ้าน เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาว จะมีหน่วยหลักคือ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ที่กระจายอยู่ตามหน่วยหลักต่าง ๆ จะคอยจัดหาแหล่งน้ำถาวร แต่ก็ทำได้ในวงจำกัด และก็จัดตามลำดับความเร่งด่วนด้วยเช่นกัน