ร.ร.บ้านด้ายเปิดเรียนแล้วหลังบัสครูตกเหว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

โรงเรียนบ้านด้าย (เทพกาญจนาอุปถัมภ์) ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้แล้ว โดยเฉพาะ นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ภายหลังจากเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้ประสานงานไปยัง เครือข่ายครูอำเภอแม่สาย จัดสรรครูจำนวน 15 คน จากกลุ่มของอำเภอแม่สาย มาจัดการเรียนการสอน รวมถึง จัดสอบประเมินผล หรือ เอ็นที โดยในวันแรกยังเป็นการทำความเข้าใจในบทเรียนและจัดกิจกรรม เพื่อปลอบขวัญกำลังใจให้แก่เด็ก ๆ เนื่องจากส่วนใหญ่ยังสะเทือนใจต่อเหตุการณ์รถบัสตกเหวที่จังหวัดน่าน จนเป็นเหตุให้ครูครึ่งโรงเรียน รวม 12 คน เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บอีกกว่า 15 คน

และในวันนี้ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จะได้จัดเจ้าหน้าที่จิตวิทยา เข้าไปในโรงเรียน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจกับนักเรียน