เตือน เกษตรกร ระวังโรคไหม้ข้าว ระบาด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายนพรัตน์ พงศ์กิตติโชติ เกษตรและสหกรณ์ จ.สุรินทร์ เปิดเผยว่า เกษตรกรที่ปลูกข้าวในระยะแตกกอ ควรระวังโรคไหม้ข้าวระบาด เนื่องจาก ช่วงนี้อากาศแล้งและชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้พันธุ์ข้าวที่อ่อนแอต่อโรค รวมทั้ง ใช้เมล็ดพันธุ์และปุ๋ยเคมีไนโตรเจนสูงเกิน เป็นเหตุให้เชื้อราได้ง่าย สำหรับการป้องกันกำจัด เกษตรกรควรหมั่นกำจัดแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ ถ้ามีความจำเป็นให้ฉีดพ่นเฉพาะจุดที่พบการระบาด เพื่อควบคุมไม่ให้เชื้อราแพร่กระจายเป็นวงกว้างออกไป ควรพ่นในแปลงนาที่มีประวัติการเป็นโรคระบาดมาก่อน การใช้สารเคมีพ่นซ้ำ เชื้อราจะต้านยา หรือ ดื้อยา จึงควรใช้สารเคมีบางชนิดพ่นสลับกัน ทั้งนี้ การใช้สารเคมีควรใช้การระมัดระวัง และคำนึงถึงการปลอดภัยต่อตัวผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม