ปปส.เผยอายัดทรัพย์แก๊งค้ายาหมื่นล.แล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางสุรีย์ประภา ตรัยเวช เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. กล่าวว่า จากที่กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดได้นำระบบการบริการในรูปแบบต่างๆ ของธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่ทันสมัยและรวดเร็ว ไปใช้ประโยชน์ในการกระทำความผิดในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งใช้เป็นแหล่งในการฟอกเงิน ป.ป.ส. จึงได้จัดสัมมนาผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งได้สร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความร่วมมือในการที่จะบังคับใช้พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ซึ่งกำหนดให้มีมาตรการริบทรัพย์สิน ที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันบังคับใช้กฎหมายฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2535 ถึงปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ได้มีคำสั่งยึดอายัดทรัพย์สิน จำนวน 10,832 ล้านบาท จำแนกเป็นเงินฝากในบัญชีธนาคาร
2,648 ล้านบาท และในปี 2553 ที่ผ่านมา สามารถยึดอายัดทรัพย์สินมูลค่ามากกว่า 1,150 ล้านบาท