ลำปางแล้งหนัก!ชาวบ้านขาดน้ำนานนับเดือน

ลำปางแล้งหนัก!ชาวบ้านขาดน้ำนานนับเดือน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ชาวบ้านจำนวนมากในหมู่บ้านข่วงตาล ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ต้องนำภาชนะและถังน้ำพลาสติกออกมารองรับน้ำ จากรถน้ำของสำนักงานเทศบาล ต.ปงยางคก หลังจากชาวบ้านในหมู่บ้าน ต.ปงยางคก ประสบปัยหาภัยแล้งนาน
นับเดือน โดยแหล่งน้ำของหมู่บ้าน คือ ลำห้วยแม่ตาล นั้น เกิดแห้งขอดไม่เหลือร่องรอยของน้ำให้เห็นแม้แต่นิดเดียว ตลอดจน บ่อน้ำบาดาลในหมู่บ้านเกิดการตื้นเขิน หลังชาวบ้านพยายามสูบน้ำขึ้นมาใช้แต่สูบน้ำไม่ขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา ชาวบ้านไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาไว้ ใช้อุปโภค บริโภคได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของชาวบ้านจำนวนมาก ส่วนบ้านข่วงตาลนั้น มีชาวบ้านได้ประสบปัญหาภัยแล้งแล้ว จำนวน 255 หลังคาเรือน

ด้าน นายย้าย ฮาวคำฟู นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปงยางคก เปิดเผยว่า ปัญหาภัยแล้งปีนี้หนักมาก ไม่เคยเกิดมาก่อนในช่วง 5 ปี อย่างไรก็ตาม ทางเทศบาลได้แจกจ่ายน้ำให้ชาวบ้านเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้น เพราะชาวบ้านในหมู่บ้านขาดแคลนน้ำอย่างหนัก โดยทางเทศบาลจะเข้ามาแจกน้ำให้กับชาวบ้านทุกๆ วัน ส่วนชาวบ้านในเขต ต.ปงยางคกพื้นมีทั้งสิ้น 3,600 ครัวเรือน ใน 13 หมู่บ้าน ก็เริ่มได้รับผลกระทบภัยแล้งแล้วเช่นกัน