ด่านช่องจอมคึกแล้วทหารยังตรึงกำลังเข้ม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ภายหลังจาก เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรช่องจอมโอเสม็ด ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เปิดประตูผ่านแดน เมื่อเวลา 08.00 น. ที่ผ่านมา ได้มีชาวกัมพูชาจำนวนมาก เดินทางเข้ามาซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค แล้วนำกลับเข้าไปในฝั่งประเทศกัมพูชา สินค้าที่ชาวกัมพูชา หาซื้อ ส่วนใหญ่เป็น อาหาร อุปโภค บริโภค เช่น เนื้อวัว เนื้อหมู ผักสด ผลไม้ พริก น้ำปลา น้ำอัดลม ชาวกัมพูชา
ที่ซื้อไปส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้าแม่ค้ารายย่อย ที่ขายตามชุมชนและหมู่บ้านต่าง ๆ ในจังหวัดอุดรมีชัย ซึ่งมียอดสั่งซื้อตั้งแต่ 5,000-10,000 บาท ขณะที่ นักแสวงโชค นักพนันชาวไทย ยังเดินทางไปเล่นในบ่อนคาสิโนขนาดใหญ่ 2 แห่ง ที่ฝั่งประเทศกัมพูชา จำนวนมาก ส่วนพื้นที่ปราสาทตาควาย บ้านไทยสันติสุข ตำบลบักได และปราสาทตาเมือนธม บ้านหนองคันนา ตำบลตาเมียง
อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เจ้าหน้าที่ทหารพรานชุดเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 26 เจ้าหน้าที่ทหารราบที่ 2 กองกำลังสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 ยังคงมีการวางกำลังตลอดแนวชายแดนตั้งแต่ปราสาทตาควาย อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ไปจนถึงพื้นที่อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์