บินไทยจ่อรับคนไทยในลิเบียรอกต.ประสาน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ร.อ.ท.สุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน การบินไทย เปิดเผยถึง การให้ความช่วยเหลือในการพาแรงงานไทยกลับประเทศ ภายหลังเกิดเหตุจลาจลในประเทศลิเบีย ว่า ขณะนี้ทางการบินไทย ได้เตรียมความ
พร้อมในการให้ความช่วยเหลือแล้ว แต่ทั้งนี้ สถานการณ์ในประเทศลิเบีย ยังไม่สงบ โดยยังมีการก่อเหตุจลาจลอย่างต่อเนื่อง และมีการปิดน่านฟ้า ดังนั้น การให้ความช่วยเหลือคงจะต้องใช้เส้นทางบกและทางน้ำ ในการอพยพแรงงานไทยดัง กล่าวออกมาในพื้นที่ประเทศใกล้เคียงก่อน อาทิ ดูไบ หรือ กรีซ จากนั้น จึงส่งเครื่องบินไปรับกลับมาได้ ซึ่งการบินไทย ก็มีเที่ยวบินที่บินตามจุดต่างๆ อยู่แล้ว สามารถที่จะรับผู้โดยสารได้ทันที แต่ขณะนี้ ยังไม่มีการประสารงาน
จากทางกระทรวงการต่างประเทศ หรือ กระทรวงแรงงาน

อย่างไรก็ตาม ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน การบินไทย กล่าวว่า ขณะนี้ทราบว่ายังไม่มีแรงงานไทยมีความประสงค์ที่จะเดินทางกลับ โดยยังคงพำนักอยู่ในแคมป์บริเวณรอบนอกที่มีความปลอดภัย