DSIเตรียมลงตรวจอีก โรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI เปิดเผย ไอ.เอ็น.เอ็น. ผ่านเอ็มบีแชนแนล ว่า ปัญหาการขาดแคลนน้ำมันปาล์มในขณะนี้ น่าจะใกล้เข้าสู่ภาวะปกติ หลังจาก น้ำมันที่มีการนำเข้าในลอตที่ 2 อีก 120,000 ตัน จะมาถึงในอีก 4 - 5 วัน รวมทั้ง การเร่งการผลิตโดยรัฐบาลที่สนับสนุนการกลั่นด้วยการจ่ายค่าชดเชย ก็ทำให้มั่นใจว่า จะเข้าสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตาม การลงตรวจตามโรงงานที่ผ่านมา ยังไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย ในการกักตุนสินค้า ส่วนน้ำมันปาล์มดิบ ของ บริษัทมรกต ที่ตรวจพบจำนวน 1,400 ตัน ก็ไม่ได้มีการอายัด หลังไม่ได้ทำผิดระเบียบของกรมการค้าภายใน

พ.ต.อ.ณรัชต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันนี้จะมีการลงตรวจอีก 2 โรงงาน ร่วมกับ ทางกรมการค้าภายใน ซึ่งเป็นโรงงานที่ได้รับโควตา30,000 ตัน จาก 10 โรงงาน