รัฐเตรียมรายงานผลการทำงานครม.ต่อสภาฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิเศษ วันนี้ จะมีการรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 2551 ถึง 30 ธ.ค. 2552
ซึ่งเนื้อหาสาระ จะชี้ให้เห็นนโยบายเศรษฐกิจที่ได้ผล และมีดัชนีชี้วัดชัดเจนสำหรับการพื้นตัวเศรษฐกิจ ในช่วงปลายปี 2552 โดยเฉพาะการปรับตัวสูงขึ้นของราคาสินค้าเกษตรหลัก ที่สะท้อนถึงการพื้นตัวของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง และรายได้ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ อาทิ ราคายางพาราที่ปรับตัวสูงขึ้น ราคาข้าวเปลือกหอมมะลินาปี จำนวนผู้ว่างงานที่ลดลงจากจำนวน 870,000 คน เป็น 390,000 คน โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และโครงการเรียนฟรี 15 ปี ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดกรอบเวลาในการรายงานและอภิปรายจำนวน 14 ชั่วโมง โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 - 24.00 น.

ขณะเดียวกัน ในส่วนของพรรคฝ่ายค้าน ซึ่งมี ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ประธาน ส.ส.พรรคเพื่อไทย และ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ก็ได้เตรียมข้อมูลในกรอบ 7 ข้อ ที่จะหยิบยกมาโจมตีผลงานของรัฐบาล