อัษฎาค้านยูเนสโกมาไทยเชื่อเขมรเบื้องหลัง

อัษฎาค้านยูเนสโกมาไทยเชื่อเขมรเบื้องหลัง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอัษฎา ชัยนาม ประธานคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา หรือ เจบีซี กล่าวกับ ไอ.เอ็น.เอ็น. โดยคัดค้านการเดินทางมาประเทศไทยของผู้แทนพิเศษยูเนสโก เพื่อลงพื้นที่สังเกตการณ์ บริเวณที่มีการปะทะกัน ระหว่างไทยกับ
กัมพูชา โดยจะเดินทางมาประเทศไทย ในวันที่ 25 ก.พ.นี้ พร้อมกันนี้ มองว่าเร็วเกินไปและไม่เหมาะสม เพราะไทยยังไม่พร้อมที่จะให้เข้าไปในพื้นที่ เนื่องจาก เรื่องเขตแดนยังไม่เรียร้อย ขณะที่ ยูเนสโกเองก็ไม่มีหน้าที่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่อง
เขตแดน ทั้งนี้เชื่อว่า กัมพูชา น่าอยู่เบื้องหลังเป็นผู้ผลักดันให้ยูเนสโกเข้ามา และคาดว่าจะเดินทางไปกัมพูชาด้วย อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า ยูเนสโก จะมาประเทศไทย เพื่อมาพบกับนายกฯ แต่ก็ไม่จำเป็นที่ ไทย ต้องอนุญาตให้เข้ามา

นายอัษฎา เชื่อด้วยว่า การเดินทางมาของยูเนสโกครั้งนี้ ก็เพื่อต้องการเข้าไปดูตัวปราสาทพระวิหาร ว่าเสียหายมากน้อยเพียงใด เพราะถือว่า ดูแลเรื่องมรดกโลก เนื่องจาก ปราสาทพระวิหาร เป็นมรดกโลก ถึงแม้จะยังไม่สมบูรณ์ก็ตาม
ขณะที่ ไทยอนุญาตให้เข้ามานั้น เพราะโปร่งใส ไม่มีอะไรปิดบัง