ส.ยิงปืนฯออกกฎกีดกัน จักรกฤษณ์-โอภาส

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศาลปกครองสูงสุด นัดผู้ฟ้องคดี ได้แก่ โอภาส เรืองปัญญาวุฒิ และผู้ถูกฟ้องคดี ได้แก่ การกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย มาฟังคำสั่งของศาลปกครองสูงสุด หลังจากที่สมาคมกีฬายิงปืนฯ ยื่นอุทธรณ์
คำสั่งของศาลชั้นต้น ที่สั่งคุ้มครองชั่วคราวให้สมาคมยิงปืนฯ รับ จักรกฤษณ์ พณิชย์ผาติกรรม และ โอภาส ร่วมคัดเลือกตัวเพื่อไปแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ที่ประเทศลาว

โดยศาลปกครองสูงสุด ชี้ว่า การออกข้อบังคับข้อ 8.2 ที่ว่าด้วยนักกีฬายิงปืนทีมชาติทุกคน ต้องเป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น เกิดขึ้นหลังจากที่มีคดีความระหว่างทั้ง 2 ฝ่าย แล้ว จึงเป็นการออกกฎมาเพื่อกีดกันทั้ง 2 คน ไม่ให้เป็นตัวแทนทีมชาติ ทั้งที่ทั้ง 2 คน มีคะแนนผ่านการคัดเลือกทั้งคู่ ทำให้ในปัจจุบัน โอภาส และ จักรกฤษณ์ มีโอกาสที่จะเข้าร่วมคัดตัวเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติ ไปแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ที่ประเทศอินโดนีเซีย แบบไม่ต้องเป็นสมาชิกตามคำสั่งของศาล ซึ่งก่อนหน้านี้ โอภาส เพิ่งถูกสมาคมยิงปืนฯ สั่งยึดบัตรสมาชิก และ จักรกฤษณ์ ถูกปฏิเสธการออกบัตรสมาชิกให้ เนื่องจากสมาคมอ้างว่า พฤติกรรมไม่เหมาะสม

ส่วนประเด็นที่สมาคมกีฬายิงปืนฯ อ้างว่า การออกกฎกระทำได้อย่างชอบธรรม เนื่องจากสมาคมจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล ตั้งแต่ปี 2501 แต่ศาลชี้ว่า การดำเนินการจัดตั้งสมาคม มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการกีฬา หรือ ส่งเสริมการกีฬาโดยตรง และรับงบประมาณสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ดังนั้น สมาคมยิงปืนฯ จึงเป็นเหมือนหน่วยงานของรัฐไม่ใช่เอกชน ทำให้นักกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬายิงปืน เชื่อว่า จะเป็นเหมือนบรรทัดฐานใหม่ให้กับทุกสมาคม ในการบริหารจัดการ ทั้งเรื่องงบประมาณ และการดูแลนักกีฬา

อย่างไรก็ตาม สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองสูงสุด แต่การดำเนินคดีต่างๆ ในศาลปกครองชั้นต้น จะยังคงดำเนินต่อไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารงานที่ไม่โปร่งใส หรือ การสั่งซื้ออาวุธปืนและกระสุนปืน