กรมควบคุมฯเตรียมแผนกันหมอกควันไฟป่าเหนือ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิจารณ์ สิมาฉายา รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า กรมควบคุมมลพิษ เตรียมแผนจัดการแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยเฉพาะในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งได้ตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ซึ่งมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานร่วม คณะทำงานทำแผนปฏิบัติงานในแต่ละจังหวัด รวมถึงแผนของกลุ่มจังหวัด เพื่อลดปัญหาลงในปีนี้ แม้สถานการณ์ในขณะนี้จะยังอยู่ในระดับปกติ แต่ก็เริ่มมีบางจังหวัด ที่มีระดับความหนาแน่นของหมอกควัน เกินมาตรฐานแล้ว ทั้งนี้ตั้งเป้าว่าจะต้องลดปัญหาหมอกควันลงในปีนี้ ให้อยู่ในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงปัญหาหมอกควันข้ามชาติ ซึ่งอยู่ในแผนของกรมควบคุมมลพิษด้วย

อย่างไรก็ตาม ปัญหาหมอกควันไฟป่า จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยเฉพาะในช่วงเดือน มี.ค.ที่จะถึงนี้ ซึ่งจะเป็นช่วงวิกฤติที่มักเกิดปัญหาเป็นประจำทุกปี