พิจิตรสูบน้ำน่านช่วยชาวนา 4 ตำบล

พิจิตรสูบน้ำน่านช่วยชาวนา 4 ตำบล
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายนิพนธ์ ดวงดารา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ โครงการชลประทาน จังหวัดพิจิตร ได้เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ดูความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชาวนา ในเขต อ.ตะพานหิน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นทุ่งรับน้ำ จากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ที่ถูกน้ำท่วมทุกปี จนไม่สามารถทำนาข้าวได้ตามฤดูกาล จากนั้น กรมชลประทาน จึงหาแนวทางแก้ไข และสับหลีกฤดูกาลทำนา ให้มาทำได้ในช่วงหมดฤดูฝน โดยสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า 2 แห่ง ที่บริเวณบ้านไผ่ ร้อยกอ ต.ไทรโรงโขน และ บ้านหาดแตงโม ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน โดยสูบน้ำจากแม่น้ำน่าน ใส่ยังคลองที่สูงลอยฟ้าเหนือผืนนาถึง 2 เมตร ซึ่งชาวนาไม่ต้องสูบน้ำ เพียงแค่เปิดท่อน้ำ ก็จะไหลเข้านาได้อย่างทั่วถึง ในพื้นที่ 4 ตำบล ของ
อ.ตะพานหิน คือ ต.ไทรโรงโขน , งิ้วราย , ดงตะขบ , หนองพยอม ครอบคลุมพื้นที่นากว่า 5 พันไร่ ด้วยวิธีการบริหารจัดการน้ำ โดยมีกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ดูแล ซึ่งขณะนี้ มีการตั้งเป้าจะสูบน้ำเข้าคลองลอยฟ้าดังกล่าว ประมาณ 5 แสนคิว แต่ตอนนี้สูบไปแล้ว 3 แสนคิว ซึ่งคาดว่าอีก 1 เดือนข้างหน้า ข้าวทั้งท้องทุ่งนี้ 5 พันไร่ จะได้ผลผลิตไม่น้อยกว่า 4 พันตันอย่างแน่นอน ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างได้ผล