สภาห่วงจลาจลลิเบียจี้รัฐเร่งช่วยคนไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญทั่วไป ในวันนี้ นายฮาชาลี ม่าเหร็ม ส.ส.สตูล พรรคประชาธิปัตย์ ได้หารือถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะในประเทศลิเบีย ซึ่งสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศ
ส่งผลให้แรงงานไทยกว่า 20,000 คน ได้รับความเดือดร้อน จึงเรียกร้องไปยังกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งช่วยเหลือคนไทยกลับประเทศโดยเร็ว เช่นเดียวกับกรณีของอียิปต์
พร้อมเชื่อ เหตุการณ์ลักษณะนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายประเทศในตะวันออกกลาง จึงขอให้รัฐบาลเตรียมแผนการช่วยเหลือประชาชนไว้ให้พร้อม

จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.การบริหารจัดการที่ดินสงวนหวงห้ามของรัฐ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว โดยเป็นการลงมติในมาตราที่ 5 การตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการที่ดินสงวนหวงห้ามของรัฐ
ก่อนจะมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนน 282 ต่อ 8 เสียง ผ่านร่างดังกล่าว