ตราดถกทิศทางภาครัฐเพื่อพัฒนาเกาะช้าง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ โรงแรมเกาะช้างคชา รีสอร์ต แอนด์สปา ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด น.ส.เบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยมี ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ เรื่องทิศทางของภาครัฐ ในการสนับสนุนด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ของผู้ประกอบการ อ.เกาะช้าง ในด้านอุปสรรค ปัญหาการค้า และการลงทุน ความมั่นคง และความปลอดภัย โดยเฉพาะปัญหาแรงงานต่างด้าว บนเกาะช้าง ซึ่งมีเยอะมากเกือบ 30 % ของประชากรบนเกาะช้าง ปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียปล่อยลงทะเล ปัญหาปะการังฟอกขาว ปัญหาขยะล้นเกาะช้าง ปัญหาการจัดการระบบนิเวศวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การคมนาคมยังไม่สะดวก เป็นต้น