เผยรายชื่อครูเจ็บ-ตายจากรถตกเหวที่น่าน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถบัส คณะครู ร.ร.บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ตกเหวใน อ.สองแคว จ.น่าน ว่า ขณะที่โรงพยาบาลน่าน มีผู้บาดเจ็บ 15 ราย คือ 1. นายสมศักดิ์ ลือราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด้ายฯ 2. นายอนุสรณ์ หงส์อรรถพันธ์ พักรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู 3. นายปรีชา กาวิใจ 4. นางนงคราญ ยาสมุทร 5. นางละเอียด เตมีศักดิ์ 6. น.ส.สรัลชนา ชุ่มมงคล 7. นางอัมพร ยศวังใจ 8. นางสิริทร ณ ลำปาง 9. นายชูเกียรติ สุตะวงศ์ 10. นายเฟือง จวงจันทร์ 11. นายเอกชัย จีปีน 12. นางวรนุช ประมวลการ 13. นางพรพิมล ไชยนันท์ 14. นางยุพิน มั่งมูล ขณะเดียวกัน 15. นางกาญดา สารมิตร ถูกส่งตัวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลลำปาง

ส่วนผู้เสียชีวิต 13 ราย คือ 1. นายวีรภพ อุทุมพร 2. นางยุพิน สมบุตร รอง ผอ.ร.ร.บ้านด้ายฯ 3. น.ส.อารีวรรณ ตาฟู 4. นายศราวุธ ใชยปัน (คนขับรถ) 5. น.ส.ณหฤทัย เพียรทำ 6. นายพลากร พูลสิทธิ์ 7. นางศศินันท์ ติรักษา 8. นายณรงค์ ขัดคำ 9. น.ส.พัชรียา ฟูแสง 10. นางอำไพวรรณ ขัตติยะ 11. น.ส.พิมลวรรณ เตจ๊ะใหม่ 12. นางสุนันทา แก้วปวงคำ และ 13. นางจำรูญ อานุจารี