ถกอาเซียนเริ่ม!ไทยย้ำไม่เคยลงนามหยุดยิง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เริ่มขึ้นแล้วเมื่อเวลา 14.00 น. โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จากประเทศสมาชิก 6 ประเทศ คือ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว สิงคโปร์ และ ไทย สำหรับประเทศมาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และ พม่า ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม

นอกจากนี้ยังมี นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ ในฐานะเลขาธิการอาเซียน ได้เข้าร่วมประชุมด้วย นายธานี ทองภักดี อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือกับ นายมาร์ตี นาตาเลกาวา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย ในฐานะประธานอาเซียน เมื่อวานนี้ ถึงแนวทางและรูปแบบการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ โดยกล่าวว่า การลงนามหยุดยิงกับกัมพูชา ยังไม่เกิดขึ้น ต้องรอกระบวนการเจรจาในรูปแบบต่างๆ ก่อน และคงไม่มีการหารือ
ในที่ประชุม แต่จะเน้นย้ำเจตนารมณ์ทางการเมือง และในวันนี้ได้หารือนอกรอบกับรัฐมนตรีต่างประเทศบรูไน ลาว สิงคโปร์ เพื่อชี้แจงถึงพัฒนาการที่เกิดขึ้น รวมทั้งข้อเท็จจริงในประเด็นปัญหา โดยไทย มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาด้วยการเจรจาและสันติวิธี ซึ่งทุกประเทศต่างเห็นพ้องให้ไทยและกัมพูชา แก้ไขปัญหาแบบสันติวิธีผ่านการเจรจา โดยมีอาเซียนเข้ามาสนับสนุน

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวอีกว่า นอกเหนือจากประเด็นปัญหาไทย-กัมพูชา แล้ว ที่ประชุมยังมีการหารือถึงประเด็นปัญหาต่างๆ ในภูมิภาค ทั้งนี้คาดว่า ผลการประชุมจะออกมาในลักษณะแถลงการณ์ของประธานอาเซียน ซึ่งสาระจะเป็นอย่างไร ต้องรอการประชุมเสร็จสิ้นก่อน