คนชายแดนจันท์ไม่สนข่าวประชุมอาเซียน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ตามที่ได้มีการประชุมอาเซียน ที่ อินโดนีเซีย ในวันปรากฏว่า ประชาชนทั้ง 2 จังหวัด ที่อยู่ตามแนวชายแดนใน จ.จันทบุรี และ จ.ตราด ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่บ้านหาดเล็ก จ.ตราด หรือ จะเป็นพื้นที่จุดผ่านแดน ด้าน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่จะติดตามข่าวสารทางทีวี เมื่อทราบข่าว่า ไม่มีเหตุการณ์ใดๆ ทั้งชาวกัมพูชาและชาวไทย 2 จังหวัด ไม่วิตกกังวลแต่อย่างใดยังคงค้าขายตามปกติ ทางด้านเจ้าหน้าที่ทหาร ก็เช่นเดียวกันไม่มีปฏิกิริยาใด ๆ ทั้งสิ้น ยังคงปฏิบัติหน้าที่เช่นเคย แต่จากการที่ได้ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด ปรากฏว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจในเรื่องนี้แต่อย่างใด