ชาวตราดเห็นด้วยหากรมต.อาเซียนได้ข้อยุติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ความคิดเห็นของประชาชนชาวตราด เกี่ยวกับ การประชุม รมต.อาเซียน ที่ ประเทศอินโดนีเซีย ปัญหาไทย-กัมพูชา ในข้อพิพาทปัญหาตามแนวชายแดน จากการเปิดเผยของ นายพงศ์นริศร์ กิจจานนท์ รองนายกสมาคมสื่อสารมวลชน จังหวัดตราด กล่าวว่า รับทราบข่าวทางทีวี ว่าจะมีการประชุม รมต.อาเซียน ที่ ประเทศ อินโดนีเซีย ในความคิดเห็นส่วนตัว ฐานะประชาชนชาวตราด
เป็นการดีถ้าในที่ประชุมหาข้อยุติปัญหาตามแนวชายแดนได้ เพื่อการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ ตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เพราะที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง ชาวตราด และจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา ติดต่อซื้อขายกันมาอย่างยาวนาน ถ้ามีปัญหาเรื่องพรมแดน จะทำให้เรื่องการค้าจะหยุดชะงัก เพราะขณะนี้ พ่อค้า แม่ค้า ชาวกัมพูชา ส่วนหนึ่งได้เดินทางกลับเข้าประเทศ เนื่องจาก ไม่มั่นใจกับสถานการณ์ กลัวปิดด่านพรมแดนแล้วเดินทางเข้าออกไม่ได้ จึงอยากวิงวอนให้ภาครัฐ ช่วยยุติปัญหาโดยเร็วเ พื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับประเทศต่อไป