กรมจัดหางานจ่ออพยพแรงงานไทยในลิเบีย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวภายหลัง การประชุมช่วยเหลือแรงงานไทย ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในต่างประเทศ ว่า จากสถานการณ์การชุมนุมในประเทศลิเบีย ในหลายพื้นที่ โดย
เฉพาะ ในเมืองเบงกาซี และเมืองทริโปลี ซึ่งมีแรงงานไทยเดินทางไปทำงานกว่า 10,000 คน การอพยพแรงงานไทยในลิเบีย ที่ประหยัดและสามารถขนย้ายแรงงานได้มากที่สุด คือ เส้นทางเรือไปประเทศมอลตา ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของ
ประเทศอิตาลี เพราะสามารถบรรทุกคนได้ครั้งละ 1,200 คน และจากการประชุมฯ กับบริษัทจัดหางาน พบว่า มีบริษัทได้จัดส่งแรงงานไทยไปทำงานที่ลิเบีย ทั้งหมด 30 บริษัท และส่วนใหญ่ ย้ายแรงงานไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้ว

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวอีกว่า เมื่อวานนี้ ได้มีบริษัทจัดหางานบางแห่ง จัดเตรียมเครื่องบินเช่าเหมาลำไปรับแรงงานไทยที่ลิเบีย แต่เนื่องจากติดกลุ่มผู้ชุมนุม ทำให้ไม่สามารถเอาเครื่องลงจอดรับแรงงานไทยที่มารอที่สนามบินจำนวน 50 คน ได้ ล่าสุด ผู้ดูแลแคมป์ที่พัก ได้นำรถมารับแรงงานไทยกลับแคมป์แล้ว และยังไม่มีรายงานว่า มีแรงงานไทยได้รับบาดเจ็บ หรือ เสียชีวิต