การค้าภายในเข้มกระจายน้ำมันปาล์มถึงปชช.

การค้าภายในเข้มกระจายน้ำมันปาล์มถึงปชช.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายศิริพงษ์ วิวัฒน์เกษมชัย การค้าภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ขาดแคลนน้ำมันปาล์ม และน้ำมันถั่วเหลือง ที่หาซื้อได้ยาก และราคาจำหน่ายค่อนข้างสูง ทำให้ ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้ รัฐบาล โดยองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้นำเข้าน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน 30,000 ตัน เพื่อนำมาแปรรูปเป็นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ ใช้ในการบริโภคได้ประมาณ 23 ล้านลิตร

ทั้งนี้ การค้าภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ทำหน้าที่ควบคุมการกระจายสินค้าให้ถึงผู้บริโภคอย่างทั่วถึง โดยนำน้ำมันปาล์ม จำนวน 12,000 ลิตร มาจำหน่ายให้ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ในราคาขวดลิตรละ 47 บาท และราคาถุงลิตรละ 45 บาท ซึ่งมีการกระจายผ่านร้านค้าปลีก ค้าส่งรายใหญ่ ที่ห้างสรรพสินค้ากาฬสินธุ์พลาซ่า ร้านแฟรี่ และที่บริเวณหน้าศาลากลาง

นายศิริพงษ์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ น้ำมันปาล์ม ได้มีการวางจำหน่ายแล้วประชาชน สามารถหาซื้อน้ำมันปาล์มที่มีฝาจุกสีฟ้าที่ขวดและป้ายราคาสีฟ้าบนถุง ในราคาขวดลิตรละ 47 บาท และราคาถุงลิตรละ 45 บาท รวมทั้ง ช่องทางอื่น ๆ พร้อมขอความร่วมมือผู้จำหน่าย ติดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน หากประชาชนพบเห็นการจำหน่ายน้ำมันปาล์มบรรจุขวดฯ สูงกว่าขวดละ 47 บาท และบรรจุถุง เกินกว่าถุงละ 45 บาท ให้แจ้งที่สายด่วน 1569 หรือ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ 043-811300