ผู้ว่าเชียงใหม่ลงนามถวายพระพรบนผ้า999ม.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่บริเวณโถงชั้น 1 อาคารอำนวยการ จ.เชียยงใหม่ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ ได้ลงนามถวายพระพร บนผืนผ้า ความยาว 999 เมตร เป็นคนแรกเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการยุวชนประชาธิปไตย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนยุวชนประชาธิปไตย จ.เชียงใหม่ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 และเป็นปีที่ 10 ของการดำเนินโครงการยุวชนประชาธิปไตย ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดขึ้น เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร ลงบนผืนผ้าสีเหลือง ทำขึ้นพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยที่ จ.เชียงใหม่ มีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหาร สถาบันการศึกษา ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ผู้แทนยุวชนประชาธิปไตยและประชาชน ร่วมกัน ลงนามถวายพระพร โดยมีความยาวของผืนผ้าที่ลงนามวันนี้ จำนวน 10 เมตร และจะนำไปต่อกับผืนผ้าที่ร่วมลงนามทั่วประเทศ รวมเป็น 999 เมตร นำจัดแสดงที่ลานพระราชวังดุสิต ในวันที่ 2 พ.ค.นี้ต่อไป