ปภ.บุรีรัมย์เตือนปชช.รับมือพายุฤดูร้อน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพรเชษฐ์ แสงทอง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกมาแจ้งเตือนประชาชนทั้ง 23 อำเภอ ในเขตพื้นที่จังหวัด ให้ระมัดระวังพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนพังเสียหาย ในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ส่วนสถานการณ์ภัยแล้งล่าสุด ขณะนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ยื่นเรื่องเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากภาวะภัยแล้งในทุกอำเภอ เพื่อเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยได้ในทันที ซึ่งจากข้อมูลในปีที่ผ่านมา มีพื้นที่ประสบภัยแล้งครอบคลุมทั้ง 23 อำเภอ 151 ตำบล 1,560 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อนกว่า 938,000 ราย ขณะที่ทางจังหวัด ได้ใช้งบประมาณในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย รวมกว่า 40 ล้านบาท และคาดว่าในปีนี้ สถานการณ์จะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา