อาเซียนชี้สัญญาณดีUNมอบแก้ปมไทย-เขมร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน กล่าวถึง การสนับสนุนอย่างเป็นทางการของ คณะมนตรีความั่นคงแห่งสหประชาชาติ สำหรับความพยายามในการประนีประนอมของประธานอาเซียน ในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชานั้น ถือเป็นสัญญาณดี ที่สหประชาชาติ มีความเชื่อมั่นในอาเซียนที่จะเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิก ได้ร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในระดับภูมิภาค ซึ่งตามกฎบัตรอาเซียนได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า อาเซียน จะต้องมุ่งมั่น "ที่จะรักษาและส่งเสริมความสงบ ปลอดภัย และ เสถียรภาพภายในภูมิภาคและอาเซียน ก็มั่นใจในโอกาศที่ได้รับ