พิษณุโลกประกาศแล้ง 1 อำเภอ

พิษณุโลกประกาศแล้ง 1 อำเภอ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายบุญยิ่ง คุ้มสุพรรณ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก ได้เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดพิษณุโลก ได้มีการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ แล้ว 1 อำเภอ คือ อ.บางกระทุ่ม ที่มี 2 ตำบล 7 หมู่บ้าน และประชากรกว่า 2 หมื่นคน ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดย นายบุญยิ่ง ได้กล่าวว่า สถานการณ์ภัยแล้งปีนี้คาดว่าจะรุนแรง และยาวนานกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งในเบื้องต้นได้มีการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ให้เตรียมแผนรับมือกับภัยแล้งที่จะมาถึง โดยเฉพาะพื้นที่สูงบนภูเขา และหมู่บ้านตามเชิงเขาที่มีแนวโน้มว่าจะขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ทางด้านน้ำเพื่อการเกษตร ได้มีการประสานไปยังโครงการชลประทาน เพื่อรับทราบสถานการณ์ โดยทางชลประทาน ยืนยันว่า ระยะนี้แหล่งน้ำในระบบชลประทานทุกแห่งจะเพียงพอต่อความต้องการในการทำการเกษตร แต่ต้องขอความร่วมมือ ไม่ให้เกษตรกรเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก อีกทั้งยังมีกำหนดว่า จะหยุดส่งน้ำเข้าระบบชลประทาน ในเดือนเมษายน ที่จะถึงนี้อย่างแน่นอน