สนั่นขึ้นเป็นพยานประกันแดงแล้ว คณิตก็มา

สนั่นขึ้นเป็นพยานประกันแดงแล้ว คณิตก็มา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ศ.ดร.คณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ หรือ คอป. เดินทางมายังศาลอาญารัชดาแล้ว เพื่อขึ้นเบิกความเป็นพยานในการไต่สวนคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว แกนนำ นปช. ทั้ง 7 คน โดย พล.ต.สนั่น ได้กล่าวว่า แกนนำ นปช.ได้ให้ความร่วมมือกับแผนการปรองดองเป็นอย่างดี และหากแกนนำ นปช.ทั้ง 7 คน ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแล้ว จะทำให้แนวโน้มการปรองดองเป็นไปในทางที่ดีขึ้น และถือเป็นทางเดียวที่จะยุติ
ความขัดแย้งทางการเมืองได้ แต่หากแกนนำ นปช. ทั้ง 7 คน ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ตนก็จะพยายามเดินหน้าแผนการปรองดองต่อไป ขณะที่ ศ.ดร.คณิต ได้กล่าวว่า การปล่อยตัว 7 แกนนำ นปช.เป็นดุลยพินิจของศาล แต่หากแกนนำ นปช. ทั้ง 7 คน ไม่ได้รับการปล่อยตัวในวันนี้ ก็ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคกับแผนการปรองดอง แต่ทั้งนี้ตนได้มีการเรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนำ นปช. มาโดยตลอด อย่างไรก็ตามในขณะนี้ ทั้ง พล.ต.สนั่น และ ศ.ดร.คณิต อยู่ระหว่างการไต่สวนของศาล