จนท.ขอลงทะเบียนจยย.วินเตรียมเอกสารพร้อม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ประกอบอาชีพวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างในพื้นที่เขตจตุจักร ยังคงทยอยเดินทางมาลงทะเบียนวินมอเตอร์ไซค์ ตามโครงการประชาวิวัฒน์ของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดมีผู้มาขอลงทะเบียนกว่า 250 คน แล้ว ขณะที่ล่าสุด นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตจตุจักร กล่าวถึงการลงทะเบียนในช่วงที่ผ่านมาว่า แม้ภาพรวมจะไม่พบปัญหาเรื่องการลงทะเบียน แต่ขณะเดียวกันก็พบว่า ผู้มาลงทะเบียนส่วนหนึ่ง ยังไม่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่จะต้องนำมาเป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียน จึงอยากให้ผู้ที่มาลงทะเบียนครั้งต่อไป เตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบ ก่อนจะนำมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ เพราะจะทำให้ไม่เสียเวลาในการนำมายื่นเอกสารอีกครั้งหนึ่ง ทางด้านกลุ่มผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์ ที่เดินทางมาในวันนี้หลายราย กล่าวว่า แม้ว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียน แต่ก็ยังเกรงว่าจะมีปัญหาในเรื่องวินเถื่อน และปัญหาการกู้เงินจากธนาคารไม่ได้ ฝากมายังรัฐบาลให้เร่งผลักดันว่า ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด

นอกจากนี้ทางกลุ่มผู้ลงทะเบียน ยังได้กล่าวถึงการจัดเจ้าหน้าที่การรับลงทะเบียนของสำนักงานเขตจตุจักร ว่า ควรเพิ่มจำนวนให้มากขึ้นกว่านี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว เพราะผู้ลงทะเบียนส่วนใหญ่ ยังคงต้องกลับไปขับ
ขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างต่อไป