อบต.กะเฉดระยองซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายไพเราะ ฟุ้งมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด จ.ระยอง กล่าวว่า การฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และเพิ่มทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้ง การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้น ประกอบด้วย การอบรมให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีความรู้เรื่องการบริหาร
การจัดการสาธารณภัย ระเบียบแถวในลักษณะต่างๆ เช่น ท่าบุคคลมือเปล่า และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากลิฟต์ รวมทั้งทำการฝึกซ้อม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจำลองสถานการณ์ไฟไหม้อาคาร มีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในอาคาร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้ใช้ ความรู้ ความสามารถ จากประสบการณ์เหมือนจริง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า การฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรก ที่มีการฝึกทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ จำลองเหตุการณ์เหมือนจริง เนื่องจาก ตำบลกะเฉด มีพื้นที่ อยู่ติดทะเล มีแหล่งท่องเที่ยว ที่ได้รับความสนใจ จากนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ หากมีอุบัติเหตุ หรือ อุบัติภัย อัคคีภัย รวมถึง เหตุร้ายต่างๆ อาจเกิดการ
สูญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ได้