ส.ว.เถียงกันวุ่นนั่ง กมธ.ได้มากกว่า2คณะ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศ การประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญทั่วไป ในวันนี้ ค่อนข้างตึงเครียด ภายหลัง นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ส.ว.ชลบุรี ขอให้งดเว้น ข้อบังคับการประชุมเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของ ส.ว. ในคณะกรรมาธิการสามัญ ประจำวุฒิสภา จำนวน 22 คณะ ให้สามารถดำรงตำแหน่งได้มากกว่า 2 คณะ เพื่อแก้ไของค์ประชุมในคณะกรรมาธิการไม่ครบ ภายหลัง ส.ว.สรรหา เกือบทั้งหมด ได้ลาออกไป แต่ นายวรินทร์ เทียมจรัส ส.ว. สรรหา ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก อาจทำให้สมาชิกทำหน้าที่ได้ไม่ดีพอ และเป็นการหวังผลในเรื่องอื่น ทำให้ ส.ว. หลายคนอภิปรายโต้แย้งและเห็นว่า การงดเว้นข้อบังคับมีความจำเป็น พร้อมได้มีการ
หยิบยกที่มาของ ส.ว. 2 กลุ่ม ขึ้นมากล่าวหากันในที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติด้วยคะแนน 69 ต่อ 1 เห็นชอบ ให้งดเว้นข้อบังคับการประชุมดังกล่าว จากนั้น ที่ประชุมได้เริ่มการพิจารณา พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน