จ.สุรินทร์เตือนปชช.ช่วงกพ.-เมย.แล้งหนัก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จ.สุรินทร์ แจ้งเตือนประชาชน เตรียมรับมือภัยแล้ง โดยเฉพาะเดือน ก.พ. เป็นเดือนที่เปลี่ยนจากฤดูหนาวเป็นฤดูร้อน ทำให้ลักษณะอากาศแปรปรวน ส่วนเดือน มี.ค. บางพื้นที่มีอุณหภูมิสูง 40 - 41 องศาเซลเซียส เดือน เม.ย. มีอากาศร้อนและร้อนจัด จึงให้ทุกหน่วยงานเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย โดยจัดตั้ง ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 54 ระดับอำเภอ ตำบล โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และให้ประชาชนจัดเตรียมภาชนะกักเก็บน้ำ แหล่งรองรับน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคในฤดูแล้ง รวมถึงการบูรณาการร่วมทุกภาคส่วน โดยดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ