รองโฆษกปชป.เยี่ยมลงทะเบียนวินมอเตอร์ไซค์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศการลงทะเบียนวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ตามนโยบายประชาวิวัฒน์ของรัฐบาล ที่สำนักงานเขตจตุจักร มีผู้ประกอบอาชีพวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างในพื้นที่ เดินทางมาลงทะเบียนมากกว่า 150 คนแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่ ได้ผ่านการลงทะเบียนและเข้าห้องประชุมของสำนักงานเขต เพื่อรับทราบสิทธิภายหลังจากการลงทะเบียน ขณะที่ล่าสุด นายอรรถวิทย์ สุวรรณภักดี รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ด้านเศรษฐกิจ ได้เดินทางมาและเข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่จาก ธนาคารออมสินของสำนักงานใหญ่ ตัวแทนจากสำนักงานประกันสังคม และตัวแทนจากกรมการขนส่งทางบก โดย นายอรรถวิทย์ กล่าวภายหลังการประชุมว่า ตัวแทนจากทุกองค์กรจะผลักดันขึ้นพูดและทำความเข้าใจกับผู้ลงทะเบียน โดยตัวแทนจากธนาคารออมสิน จะอธิบายให้ผู้ที่ลงทะเบียนทราบถึงหลักเกณฑ์ ในกรณีที่ต้องการกู้เงินจากธนาคารของรัฐ ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล ตัวแทนจากกรมการขนส่งทางบก จะอธิบายถึงขั้นตอนและเอกสาร เพื่อขออนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ส่วนตัวแทนจากสำนักงานประกันสังคม จะอธิบายเรื่องสิทธิของผู้ประกันตน ที่วินผู้ลงทะเบียนจะได้รับหลังการลงทะเบียน

นอกจากนี้ นายอรรถวิทย์ ได้กล่าวถึง กรณีหมวกกันน็อกและเสื้อวินตัวใหม่ ที่จะมอบให้กับผู้ที่ลงทะเบียนว่า เบื้องต้น ทางรัฐบาลได้เตรียมงบประมาณไว้แล้ว แต่จะต้องทราบจำนวนผู้ลงทะเบียนก่อน จึงจะทำการจัดซื้อได้