รองผวจ.บุรีรัมย์สั่งเร่งกวาดล้างยาเสพติด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เรียกประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อมอบนโยบายในการป้องกันปราบปรามกวาดล้างยาเสพติดในเขตพื้นที่จังหวัด
ซึ่งจากการรายงานพบว่า มีหมู่บ้านเป้าหมายที่มีการแพร่ระบาดของกลุ่มผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพติด กว่า 590 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 23 อำเภอ โดยอำเภอที่แพร่ระบาดมากที่สุด คือ ในเขตอำเภอเมือง และหมู่บ้านที่อยู่ติดแนวชายแดนไทย - กัมพูชา
จึงได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวน กวาดล้าง จับกุม ทั้งผู้เสพ ผู้ค้า อย่างเร่งด่วน เพราะเกรงว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดจะขยายวงกว้างไปสู่กลุ่มเยาวชน และก่อให้เกิดอาชญากรรมตามมา
ในภายหลัง พร้อมให้รายงานผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จากข้อมูลพบว่า ในเดือนมกราคม ที่ผ่านมา สามารถจับกุมทั้งผู้ค้า ผู้เสพ ได้จำนวน 231 คดี ผู้กระทำผิดจำนวน 244 คน พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 2,939 เม็ด ทั้งยัง
พบว่า มีการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง