มท.3จ่อหาคนมีประสบการณ์สกัดเหตุป่วนใต้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึง การปราบปรามและการดูแลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังจากที่มีการก่อการร้าย มีการเสียชีวิต และเกิดเหตุการณ์บ่อยครั้งขึ้นว่า ในขณะนี้ เตรียมพร้อมที่จะมีการเตรียมบุคคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ และมากด้วยประสบการณ์ลงพื้นที่ ในการสกัดกั้น การตรวจต่าง ๆ เพื่อให้รู้เท่าทันกับฝ่ายตรงกันข้าม รวมถึงสามารถจับพิรุธของกลุ่มที่จะก่อการร้ายให้มากขึ้นกว่าเดิม อย่างไรก็ตาม ในการจัดบุคคลากรดังกล่าว ต้องมีความสมัครใจและที่สำคัญ คาดว่า จะเป็นงานที่สามารถทำให้มีการจับกุม และมีการสืบสวนสอบสวนได้ชัดเจนและชี้ชัด จะไม่ให้เกิดการจับบุคคลที่ไม่ได้กระทำผิด หรือ จับแพะ เป็นอันขาด เนื่องจาก หากมีการจับผิดตัวเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะส่งผลเสียให้กับรัฐบาล เนื่องจาก จะทำให้ประชาชน ศรัทธารัฐบาลน้อยลง จะไปเป็นฝ่ายตรงกันข้ามมากเพิ่มขึ้น หรือ เข้มแข็งขึ้น ขณะที่ ประชาชนภาคเอกชน ได้เข้ายื่นหนังสือ เพื่อที่จะให้แยก 12 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา ออกมาจากจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. นายถาวร ยังกล่าวย้ำอีกว่า ศอ.บต. ขณะนี้มีความเข้มแข็งมากขึ้นหลังจากที่ อดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้ยุบลงไป