วินมอเตอร์ไซค์เขตจตุจักรทยอยลงทะเบียน

วินมอเตอร์ไซค์เขตจตุจักรทยอยลงทะเบียน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศการลงทะเบียนวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ตามโครงการประชาวิวัฒน์ของรัฐบาล ที่สำนักงานเขตจตุจักรขณะนี้ มีผู้ประกอบอาชีพวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างในพื้นที่เขตจตุจักร เดินทางมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ประกอบอาชีพวินมอเตอร์ไซค์ ที่เดินทางมาส่วนใหญ่ ยังคงเป็นรายเก่าที่หวังว่าจะได้รับประโยชน์จากโครงการ อาทิ การกำจัดผู้ที่มีอิทธิพล การซื้อขายเสื้อวินในราคาแพง อีกทั้งบางรายยังต้องการได้รับสิทธิ เพื่อนำไปขอกู้เงินจากธนาคารของรัฐบาลอีกด้วย ขณะที่ นายเสริญ สาละสัง กล่าวยอมรับภายหลังการลงทะเบียนว่า แอบขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเขตจตุจักร โดยไม่ได้ลงทะเบียนมานานกว่า 3 ปี แล้ว จึงต้องการลงทะเบียนเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการประกอบอาชีพอย่างไม่ต้องหวาดระแวงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ส่วนขั้นตอนการลงทะเบียนที่สำนักงานเขตจตุจักร ได้จัดไว้ 3 ขั้นตอน คือ จุดการกรอกเอกสารเพื่อขอขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำเอกสารไปตรวจ โดยก่อนยื่นจดต้องมีเอกสาร อาทิ สำเนาใบขับขี่ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เมื่อตรวจสอบว่าตรงกันแล้ว ผู้ลงทะเบียนจะได้ไปยังจุดถ่ายบัตรประจำตัวผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ซึ่งทางสำนักงานเขตจะมีการเรียกเข้าอบรม ให้แนวทางการปฏิบัติการขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่ดีต่อไป