สภาเตรียมพิจารณาร่างพรบ.บัตรประชาชน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมวุฒิสภาสมัยสามัญทั่วไป วันนี้ ตามกำหนดจะเริ่มขึ้นในเวลา 10.00 น. โดยมีวาระสำคัญที่จะพิจารณาคือ ร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณา เสร็จแล้ว ทั้งนี้ เป็นร่างกฎหมาย
เกี่ยวกับการเงิน ดังนั้น วุฒิสภาจะต้องพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน ซึ่งจะครบกำหนดการพิจารณาในวันที่ 25 ก.พ. นี้ นอกจากนี้ ยังมีร่างพระราชบัญญัติการปรับเป็นผู้ประกันตน ซึ่งเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินเช่นกัน ทั้งนี้ คงต้องติดตามการทำหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาในวันนี้ ภายหลัง ส.ว.สรรหา จำนวน 67 คนได้ลาออกจากการครบวาระไปเมื่อวันที่ 18 ก.พ. ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนการสรรหาใหม่อีกครั้ง ทำให้วันนี้ เหลือ ส.ว. ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้จำนวน 83 คน