ศชต.ติวตร.ที่ได้รับแต่งตั้งก่อนลงภาคใต้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ห้องประชุมยะลารวมใจ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) อ.เมือง จ.ยะลา ภาคใต้ พล.ต.ท.ไพฑูรย์ ชูชัยยะ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผบช.ศชต.) เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศข้าราชการตำรวจ ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเรียนรู้หลักการทำงาน ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมมอบนโยบายก่อนออกไปปฏิบัติงานในพื้นที่

ผบช.ศชต. กล่าวว่า ผู้ที่ได้เข้ารับการปฐมนิเทศครั้งนี้ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส โดยเป็นข้าราชการตำรวจตั้งแต่ระดับ สารวัตร รองผู้กำกับการ ผู้กำกับการ จนถึงระดับ รองผู้บังคับการ จำนวนทั้งสิ้น 124 นาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายและพัฒนาความรู้การบริหาร ภาวะการเป็นผู้นำ และเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน