กาฬสินธุ์เริ่มแล้ง-แนะงดขยายพท.ทำนาปรัง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวถึง สถานการณ์ภัยแล้งที่เริ่มคุกคาม ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ หลังรับรายงานจากโครงการส่งน้ำ และฝายลำปาว หรือ เขื่อนลำปาว ว่า ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน ปีที่แล้ว ถึงปัจจุบัน เกิดปัญหาฝนทิ้งช่วง ทำให้ ระดับน้ำได้ลดลงอย่างรวดเร็ว ล่าสุด มีปริมาณน้ำในเขื่อน อยู่ที่ 926 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ ร้อยละ 65 ซึ่งขณะนี้ เขื่อนลำปาว ยังคงทำการปล่อยน้ำลงคลองชลประทาน ให้เกษตรกร ทำการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ถึงวันละ 5,000 ลูกบาศก์เมตร และจากการคาดการณ์ของอุตุนิยมวิทยา คาดว่า จะเกิดปัญหาฝนแล้ง ในช่วงอากาศร้อน เพื่อป้องกันความเสียหายต่อภาคเกษตรกร เกษตรกรในเขตชลประทาน ควรงดการขยายพื้นที่การปลูกข้าวนาปรัง เพราะในปัจจุบันมีการนำนาปรัง มากถึง 300,000 ไร่ และควรหันไปปลูกพืชคลุมดิน หรือ พืชตระกูลถั่ว ที่ใช้น้ำน้อย เพื่อลดความเสียหาย ทั้งนี้ ยังได้กำชับให้ นายอำเภอ ทั้ง 18 อำเภอ สำรวจภาชนะกักเก็บน้ำ รวมถึง ปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่ เพื่อเตรียมการรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง