กองกำลังชนกลุ่มน้อยตั้งUNFCจับมือสู้SPDC

กองกำลังชนกลุ่มน้อยตั้งUNFCจับมือสู้SPDC
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

มีรายงานข่าวจากชายแดนไทย-พม่า ด้าน อ.แม่สอด จ.ตาก แจ้งว่า กองกำลังชนกลุ่มน้อย ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารพม่า SPDC ไม่น้อยกว่า 12 กลุ่ม ที่เป็นกองกำลังติดอาวุธ ทั้งที่เคยทำสัญญาหยุดยิงและไม่ทำสัญญาหยุดยิงกับรัฐบาล ได้มีการประชุมร่วมกัน และมีมติที่จะเป็นพันธมิตรร่วมมือกัน ในการต่อสู้กับรัฐบาล SPDC โดยมีตัวแทนกว่า 60 คน จากกลุ่มต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม
นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนจากกลุ่มการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยเข้าร่วมประชุมด้วย ที่ชายแดนแห่งหนึ่ง และที่ประชุมได้มีความเห็นตรงกัน และมีมติตั้งชื่อกลุ่มว่า Union Nationalities Federal Council- UNFC และได้แต่งตั้ง พล.อ.มูตู ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองทัพสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงอิสระ Karen National Union- KNU เป็นประธานกลุ่ม UNFC โดยมี พล.ท.โก โซ แซง
จากองค์กรคะฉิ่นอิสระ Kachin Independence Organization