สถานการณ์น้ำขอนแก่นแล้งเร็วกว่าทุกปี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์ภัยแล้ง ในเขตจังหวัดขอนแก่น ได้เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ โดยเฉพาะกับกลุ่มเกษตรกร ผู้เลี้ยงปลากระชัง ในแม่น้ำชี และแม่น้ำพอง ที่ต้องเร่งรื้อตาข่าย เพื่อทยอยนำปลาออกมาจำหน่าย เนื่องจากระดับน้ำเริ่มลดลง และน้ำมีความร้อนจัด ขณะที่ลูกปลาขนาดเล็ก ยังคงต้องเลี้ยงในบ่อพัก เนื่องจากยังคงไม่กล้าตัดสินใจลงทุน เพราะสถานการณ์ภัยแล้ง สร้างผลกระทบเร็วกว่าทุกปี เช่นเดียวกันกับบ่อน้ำขนาดใหญ่หลายหมู่บ้านที่ระดับน้ำเริ่มแห้งขอด โดยเฉพาะภายในบ้านหนองซองแมว ตำบลศิลา เขตอำเภอเมือง พื้นที่กว่า 4 ไร่ ไม่มีน้ำใช้สำหรับการอุปโภคและบริโภคแล้ว

อย่างไรก็ตาม นายพยัต ชาญประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้สั่งการให้ทุกพื้นที่ ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่